Norsk

Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Søk etter:
Bokmålsordboka er som utgaven fra juli 2005, men er ajourført 23. januar 2006.

Ordlister

Generell

Astronomi

Bibliotek og bøker

Biologi, Botani

Data

Geologi

Kunst og håndverk

Lov, rett, kriminalomsorg

Maritim

Miljø

Musikk

Statistikk

ForskningsstøtteKonvertere fra metriske mål

Søk etter / Unit Search:  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kategoriene / Unit Categories
 • Acceleration
      m/s2, g (Earth Gravity) ...
 • Angle
      Degrees, Minutes, Radian ...
 • Angular Acceleration
      Degree/s2, Revolution/minute2 ...
 • Angular Velocity
      Degree/second, Revolution/minute (rpm) ...
 • Area
      m2, acres, hectares ...
 • Density
      Cubic centimetre/gram, Pound/foot3 ...
 • Dynamic Viscosity
      Centipoise, Kilogram/metre second ...
 • Energy
      Btus, Ergs, Horsepower hours ...
 • Force
      Kilogram force, Kilonewton ...
 • Fuel Consumption (US)
      Mile/Gallon, Liter/100 Kilometer ...
 • Kinematic Viscosity
      Centistokes, Square millimetre/second ...
 • Length
      km, feet, yards ...
 • Linear Velocity
      Centimetre/second, Speed of light ...
 • Mass Flow
      Gram/hour, Tonne/day ...
 • Power
      Btu per hour, Dyne-centimeter per second ...
 • Pressure
      Atmosphere, Bar, Pascal ...
 • Temperature
      Celsius, Fahrenheit ...
 • Time
      Day, Minute, Week ...
 • Volume
      cm3, litres ...
 • Volume Flow
      Barrel (oil)/s, Gallons/hour ...
 • Weight
      Drams, Micrograms, Stones ...

  Powered by EngNet®

 • Engelsk